Amaç

AMAÇ

Kalyon Şirketleri’nin amacı; otel, acenta, pazarlama, enerji ile seçenekleri diğer sahalarda, sorumluluklarının bilinci içinde, başarılı ve karlı girişimlerde bulunmak ve diğer kaynaklarının araştırılması ve geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Kalyon Şirketleri, yüksek bir performans standardının yanı sıra, içinde bulundukları rekabet ortamlarında kendilerine uzun vadeli bir yer edinmeyi de amaçlamaktadırlar.