Eylül 2014 / Elif Balcı Fisunoğlu Kalyon Turizm Grup Koordinatörlüğü’ne getirildi