Sürdürülebilir Gelişme

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME

Sürdürülebilir gelişmeye katkıda bulunmak iş ilkelerimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu yaklaşımın bir gereği olarak, kısa ve uzun vadeli yararlarımızı dengelemeye, işimizle ilgili kararlar alırken konunun ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlarını da dikkate önem veririz.